Inja Nevistić Lopatni

inja nevistić lopatni

  • Rezultati u 2015. godini
    • 08.11.2015. Beograd, Srbija, međunarodni turnir, 10.mjesto
    • 31.10.2015. Pecs, Mađarska, međunarodni turnir, 12.mjesto