Upravni odbor

Upravni odbor:

Irena Krpan, predsjednica
Gordana Furjan Mandić, dopredsjednica
Irena Weber, član

Igor Vujnović, član
Melita Kolarec, član