Dokumenti kluba

Dokumenti kluba i HGS-a (Hrvatskog gimnastičkog saveza)


Dokumenti za upis

Obrazac za upis djevojčica koje treniraju na Kineziološkom fakultetu, Areni i Pointu:
Obrazac za upis djevojčica koje treniraju u Osnovnim školama:
Obrazac zamolbe za umanjenje članarine: