Osnovne škole

Osnovna škola Ivo Andrić

Termini treninga: ponedjeljak – srijeda 15.00 do 16.00 sati

Osnovna škola Cvjetno naselje

Termini treninga: srijeda – petak 16.00 do 17.00 sati

Osnovna škola Nikola Tesla

Termini treninga: utorak – četvrtak od 16.00 do 17.00 sati